CO2 neutral production

Tváří v tvář změně klimatu čelí zejména průmyslové podniky obrovským výzvám. K dosažení CO2 neutrality ve výrobě je třeba zvýšit účinnost výrobních zařízení, nahradit energii z

fosilních paliv energií z obnovitelných zdrojů a vyrovnat, nebo ještě lépe kompenzovat, zbývající emise CO2 pomocí certifikátů. Abychom dosáhli udržitelnější výroby, je třeba ji dále digitalizovat.

PA Solutions je vaším partnerem – od plánování po realizaci

PA překlenuje mezeru mezi provozními technologiemi (OT) a informačními technologiemi (IT). Jako systémově nezávislý partner pracujeme se všemi předními systémy a technologiemi bez ohledu na dodavatele. Ústředním motivem našeho podnikání je integrace a konektivita.

Společnost PA Solutions podporuje průmyslové podniky na jejich cestě k certifikované CO2 neutrální výrobě. Od analýzy současné situace až po definici a vyhodnocení opatření, která je třeba přijmout, pracují odborníci společnosti PA společně se zákazníkem na programu udržitelného snižování emisí CO2 až k dosažení CO2 neutrality.

Přinejmenším stejně důležitá je realizace tohoto programu v podobě jednotlivých vzájemně koordinovaných projektů. Díky našemu know-how v oblasti optimalizace procesů, digitalizace, automatizace a engineeringu jsme schopni tyto projekty realizovat s vysokou mírou spolehlivosti.

Začíná to shromažďováním všech energetických a emisních dat z pohledu CO2 v cloudovém systému energetického managementu, který je veden na seznamu systémů energetického managementu způsobilých k získávání dotací. Rovněž je třeba zavádět opatření zvyšující energetickou účinnost a nahrazovat fosilní paliva ekologickým vodíkem.

Portfolio služeb společnosti PA doplňují naše odborné znalosti v oblasti nákupu specifické energie a obchodování s certifikáty. Kvalifikovaní odborníci poskytují konzultace od identifikace vhodných dotací až po žádosti o ně u příslušných úřadů. Úzká spolupráce s auditory rovněž zajišťuje hladký průběh certifikace.

 

Naše nabídka zahrnuje:

  • Řízení projektů od projektování až k CO2 neutralitě
  • Optimalizace procesů
  • Elektrotechnika, přístrojová technika, řízení a automatizace
  • Automatizační řešení
  • Digitalizace a digitální řešení (např. systémy energetického managementu)

Certifikovaná klimatická neutralita jako konkurenční výhoda

Klimatická neutralita nabízí významné dlouhodobé konkurenční výhody – zejména pokud je certifikovaná. Společnost PA Solutions úzce spolupracuje s předními průmyslovými podniky od okamžiku, kdy plánují zavést výrobu s CO2 neutrálními emisemi. Naše praktické zkušenosti nám umožnily vyvinout osvědčené postupy a seznámit se s výzvami a faktory úspěchu na cestě k CO2 neutralitě.

Jak zajistit, aby vaše výroba byla klimaticky neutrální!

Podívejte se na náš bezplatný webinář v angličtině na téma “CO2-neutrální výroba”. Zjistěte, jak se společnosti již úspěšně vydaly na cestu ke klimatické neutralitě. Dozvíte se od našich odborníků, co byste měli zvážit v praxi.
Sledujte webinář na vyžádání
CO2 neutral production webinar

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte naše odborníky!