oil refinery in bright daylight on blue sky background with green grass in foreground

Maak gebruik van pompen en procesautomatisering op weg naar volledige CO2-neutraliteit! Deskundige informatie van praktijkmensen voor behandelaars.

Sven Gajda is automatiseringsspecialist bij Process Automation Solutions. Zijn team ondersteunt de procesindustrie bij de praktische implementatie van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Vandaag kijken we naar een belangrijke energieverbruiker: de pomp.

In de procesautomatisering zijn pompen echte energieverbruikers.  Ze zijn echter absoluut noodzakelijk voor veel processen. Pompen vergen veel energie, maar bieden ook veel besparingsmogelijkheden.

professional headshot of sven gajda

Lees alle details in Sven’s interview:

MORE
MORE