Nieuwe machines worden gebouwd volgens de essentiële veiligheids-en gezondheidseisen van de Europese Machinerichtlijn 2006/42/CE.

  De weg naar die conformiteit is niet altijd even eenvoudig. Daarvoor dient een CE-traject te worden doorlopen vooraleer de machine op de EU-markt mag worden gebracht.

Eens de machine op de markt gebracht, wordt het een arbeidsmiddel voor de werkgever die dit ter beschikking stelt aan zijn werknemers.

  Die werkgever dient er dan op zijn beurt zeker van zijn dat het arbeidsmiddel veilig kan worden gebruikt en dient dit regelmatig te controleren door een interne of externe preventiedienst conform de Europese Arbeidsmiddelenrichtlijn 2009/104/EG.

PA Solutions voorziet het volledige CE-traject

Process Automation Solutions (PA) is een toonaangevende onafhankelijke leverancier van complete automatiseringsoplossingen voor de proces- en maakindustrie.

  Op het gebied van machineveiligheid bieden wij een uitgebreid scala aan services, zowel bij nieuwe machines als bij bestaande arbeidsmiddelen waarbij een risicoanalyse volgens de gehramoniseerde norm EN ISO 12100 essentieel is.

Process Automation Solutions helpt u deze geharmoniseerde normen toe te passen bij:

 • het ontwerp van uw nieuwe machines
 • alsook de evaluatie van uw bestaande machines
We offer safety services for new assemblies as well as existing work equipment

Veiligheidsgerelateerde controlesystemen

Bij het ontwerp van stuurkringen voor bijvoobeeld noodstoppen, veiligheidsdeuren,… dienen veiligheidsfuncties te worden gedefinieerd en betrouwbaarheidsberekeningen te worden gemaakt waarbij 2 normen kunnen toegepast worden:

 • EN IEC 62061 (SIL)
 • EN ISO 13849-1 (PL)

PA Solutions helpt u via een management systeem, de “machine safety lifecycle”om deze functies te definiëren, ontwerpen, berekenen en te implementeren.

  Nadien wordt ook een validatieplan gedefinieerd om het ontwerp te evalueren volgens de veiligheidsspecificaties.

Meer weten?
Vraag het onze experts!

MORE
MORE