Skip to main content

Základné údaje PA Group …

Dodávateľ riešení a služieb v oblasti Automatizácie technologických a výrobných procesov


Založená: 1986

Materská spoločnosť: Process Automation Systems GmbH, Ludwigshafen am Rhein, Nemecko

Skupina: ATS Automation Tooling Systems Inc., Cambridge (ON)/Kanada

Klienti: Nadnárodní klienti s globálnou pôsobnosťou, regionálne spoločnosti na českom a slovenskom trhu, malé podniky.

Služby:

  • Inžinierska a dodávateľská činnosť v oblasti Automatizácie technologických procesov.
  • Vývoj a dodávka automatizovaných zariadení pre výrobu, finálnu montáž a testovanie.
  • Komplexné automatizačné riešenie robotických liniek vrátane simulácie a virtuálneho commisioningu.
  • Implementácia MES a LIMS systémov, poradenská činnosť v oblasti Validácie systémov.
PA Group Management

Eurasie

  • Franz Greisberger
  • Henning Hammerstädt
  • Ralf Schmid

 
Amerika

  • Rick de la Cierva
  • Sal Awada
PA in brief
calibri