Skip to main content

Výrobné linky

Výrobné a montážne linky vyvíjame a dodávame pre automobilový, spotrebný, elektrotechnický a zdravotnícky priemysel. Významnú časť našich klientov tvoria T1/T2 výrobcovia komponentov v oblasti automotive.

Pri návrhu automatizovaných liniek využívame konvenčné spôsoby manipulácie s produktom realizované pomocou dopravníkových systémov, krokových montážnych stolov, priemyselných robotov alebo manuálnym predávaním dielu medzi pracoviskami.

Výrobné linky sme schopný integrovať do výrobných informačných systémov typu: riadenie toku výroby, OEE-DTM, záznam o výrobe, tracibilita, serializácia, a podobne.

Rozsah služieb
 • Návrhy konceptu
 • Výrobná dokumentácia
 • Výroba a montáž
 • Elektroprojekcia
 • Programovanie PLC/HMI
 • Uvedenie do prevádzky
 • Školenie
 • Certifikácia
Vývoj linky
 • Layout a dispozícia strojov
 • Analýza realizovateľnosti 
 • Bezpečnosť zariadenia
 • Analýza taktu
 • Požiadavky na  flexibilitu  
 • Poka-yoke
 • Spôsob zásobovania dielmi 
 • Spôsoby overovania
Príklady realizácií

Pokrývame celý životný cyklus od návrhu až po uvedenie do prevádzky
> Factory_Automation.PDF

calibri