Skip to main content

Výrobné informačné systémy (MES)

Navrhujeme a implementujeme počítačové systémy pre manažment výroby, kvality a údržby
a vzájomné zdieľanie informácií v priemyselnom prostredí. Ponúkame flexibilné a modulárne riešenia umožňujúce riadenie jednotlivých podnikových procesov vo vzájomných súvislostiach, elektronický záznam o priebehu výroby a analýzu spracovania informácií s cieľom neustáleho zvyšovania kvality a efektivity pri súčasnom dodržaní požiadaviek regulačných autorít.

Oblasti riešenia:

 • Manažment podnikových dát (PIMS)
 • Vizualizácia procesov a Alarm manažment
 • Riadenie výrobných procesov a elektronický záznam výroby
 • Riadenie efektivity a optimalizácia chodu procesov (OEE)
 • LIMS / QMS systémy
Systémové platformy
 • PMS: Production Management System
 • Wonderware Software
 • OSI PI System
 • Aspen InfoPlus.21
Súvisiace činnosti
 • Vstupná analýza a návrh riešenia
 • Užívateľská a projektová dokumentácia
 • Interface na okolité systémy
 • Customizácia podľa zákazníckych potrieb
 • Konzultačné služby a školenie
K stiahnutiu
 • MES-Príklady realizácií
 • PMS-Príklady realizácií
calibri