Skip to main content

Virtuálne uvedenie do prevádzky

Virtuálne uvedenie do prevádzky umožňuje overiť komunikáciu celého hardwarového a softwarového vybavenia navrhovaných prvkov automatizovaného procesu, teda design návrh elektrického zapojenia E-plan, riadiaci SW PLC a off-line programy robotov. Táto technológia umožňuje validovať a optimalizovať automatizačný návrh pred zahájením realizácie. Tieto technológie skracujú fázu sprevádzkovania na stavbe a ich využitie sa stáva nevyhnutné pri komplexných projektoch.

Prínosy:

 • Validácia a optimalizácia návrhu
 • Zníženie technických rizík
 • Skrátenie času reálneho uvedenia do prevádzky
Naše služby
 • Konzultácie
 • Adaptácie štandardu klienta
 • Konfigurácia simulátora
Použité systémy
 • Process Simulate
 • RF-Suite
 • Siemens Simbabox
 • WINMOD
Virtual Engineering
 • Návrh
 • Simulácie
 • Generovanie SW
 • Off-line programovanie
 • Virtuálne uvedenie do prevádzky
 • Reálne uvedenie do prevádzky
calibri