Skip to main content

Validácia počítačových systémov

Naša spoločnosť má viac ako 15-ročné skúsenosti s dodávkami riadiacich a informačných systémov do regulovaného GxP prostredia výroby a distribúcie liečiv. Vďaka dokonalej znalosti prostredia a súvisiacej národnej, európskej aj US legislatívy poskytujeme príslušné konzultačné a poradenské služby aj nad rámec našich dodávok.

 • Posúdenie počítačových systémov pre  prevádzku v GxP prostredí
 • Spracovanie analýzy rizík vplyvu systému na procesy kvality
 • Validácia počítačových systémov vrátane kompletnej dokumentácie
 • Príprava počítačových systémov na audit regulačnej autority
 • Štúdia uskutočniteľnosti realizácie riadiaceho / informačného systému

Školenie na tému validácie počítačových systémov a dátovej integrity Riadenie externých validovaných projektov.

Súvisiace činnosti
 • Asistencia pri príprave URS
 • Spracovanie validačného plánu
 • Kontrola správnosti a úplnosti dokumentácie
 • Design review a Traceability matrix
Súvisiace činnosti
 • Analýzy rizík na všetkých stupňoch
 • Posúdenie z pohľadu data integrity
 • Posúdenie zhody s legislatívou
 • Návrh a realizácie kvalifikačných testov
 • Súhrnná validačná správa
Legislatíva a odporúčanie
 • Eudralex Vol.4, Annex 11, 15, 20
 • VYR 32 doplnok 11, 15, 20
 • 21 CFR Part 11, 21 CFR Part 210/211
 • EU 2013/C 343/01, 2015/C 95/01
 • ISPE GAMP 5
calibri