Skip to main content

Strojové videnie

V mnohých prípadoch nie je použitie klasických meracích senzorov efektívne alebo to nie je vôbec technicky možné. V takýchto prípadoch používame inteligentné systémy strojového videnia.    

Typové aplikácie:

 • Čítanie BAR / DMX / OCR kódov
 • Kontrola prítomnosti
 • Orientácie dielov a polohovanie
 • Meranie rozmerov
 • Rozpoznanie typu dielov
 • Počítanie kusov
 • Kontrola prítomnosti
 • Kontrola povrchu
 • Detekcia farieb

 

Rozsah služieb
 • Štúdia  realizovateľnosti
 • Overovacie skúšky
 • Návrh kamerového systému
 • Návrh osvetlenia a tienenie
 • Dodávky kamerových pracovísk
 • Integrácia do existujúceho  procesu
Vývojové prostredia
 • Cognex In-Sight
 • KEYENCE CV-X series
 • Banner PresencePlus Vision SW
 • SICK SOPAS Engineering Tool
 • Cognex DataMan Setup Tool
Príklady realizácií

Pokrývame celý životný cyklus od návrhu až po uvedenie do prevádzky
> Factory_Automation.PDF

calibri