Skip to main content

Strojné konštrukcie a vývoj

Poskytujeme kompletné vývojové a konštrukčné práce pokrývajúce celý životný cyklus návrhu strojného zariadenia od ideového návrhu až po optimalizáciu výrobného procesu. 

Integrácia technológií:

 • Automatické skrutkovacie vretená
 • Veľmi presné polohovanie
 • Ultrazvukové zváranie
 • Triedenie a orientácia dielu
 • Presné lisovanie
 • Nanášanie lepidla
 • Značenie laserom, farbou, štítkami
Rozsah služieb
 • Štúdia realizovateľnosti
 • Tvorba základného konceptu
 • Mechanická konštrukcia
 • Technická dokumentácia
 • Optimalizácia  návrhu 
Vývoj procesu
 • Formulácia zadania
 • Výskum dostupných technológií
 • Návrh konceptov a ich overenie
 • Overovacie skúšky a prototyping
 • Príprava pre produkčné nasadenie
Príklady realizácií

Pokrývame celý životný cyklus od návrhu až po uvedenie do prevádzky
> Factory_Automation.PDF

calibri