Skip to main content

Simulácia procesov

Automatizované výrobné systémy vyžadujú vysokú mieru prípravy vo fáze návrhu procesu. Dôležitým prvkom je stavba linky v simulačnom prostredí, kde sa okrem iného overuje funkčnosť, bezkolízny priebeh materiálového toku, vykonáva sa príprava robotických programov, alebo virtuálne uvedenie do prevádzky.

Naše služby:

 • Kontrola / návrh pracoviska (layoutu)
 • Návrh vhodných robotov
 • Overenie zvariteľnosti a dosahov
 • Preverenie taktu linky
 • Preverenie bezkolíznych stavov konštrukcie
 • Tvorba off-line programov
 • Podpora pri stavbe a sprevádzkovanie linky
Robotické aplikácie
 • Robotické zváranie
 • Laserové aplikácie
 • Nanášanie materiálu pri lepení
 • Delenie, ohýbanie, nitovanie
 • Technika utesňovania
 • Meracie aplikácie
 • Manipulácia a finálna montáž
OLP programovanie
 • Tvorba off-line programov
 • Programovanie s využitím RRS
 • Programy podľa predpísaných štandardov
Používané nástroje
 • Process Designer
 • Process Simulate
 • Robcad
calibri