Skip to main content

Serializácia

Zaistíme komplexnú podporu výrobcov liečivých prípravkov v súvislosti so zavedením požiadaviek smernice 2011/62/EU a nariadenia Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2016/161, týkajúceho sa nového značenia obalov liečiv a transferu identifikačných dát do globálnej databázy.

Ponúkame kompaktné, cenovo efektívne riešenie pre podporu serializácie/agregácie, zaisťujúce všetky potrebné systémové funkcie:

  • Generovanie unikátnych sériových  čísiel
  • Elektronické záznamy o vyrobených baleniach liečiva, track & trace, agregácie
  • Interface na Line management systémy/Riadiace systémy serializačných jednotiek
  • Interface na globálne úložisko
Súvisiace činnosti
  • Implementácia Line management systémov
  • Bezpečné prepojenie podnikovej infraštruktúry do globálnych databáz
Súvisiace činnosti

Integrácia počítačových systémov (ERP – WMS – MES – SCADA), štandardizácia komunikačných rozhraní v zmysle Industry 4.0

Súvisiace činnosti
  • Konzultácie / koncept riešenia
  • Asistencia pri príprave URS
  • Validácia / kvalifikácia
calibri