Skip to main content

Projektovanie MaR a Elektro

Projektovú dokumentáciu spracovávame podľa platných noriem a so správnou inžinierskou praxou, ktorá rešpektuje špecifikácie daného priemyselného odvetvia. Pri koncernových klientoch pracujeme v súlade s vnútropodnikovými normami a štandardmi.

Projekty:

 • Projekty merania a regulácie
 • Projekty riadiacich systémov
 • Projekty elektro
 • Slaboprúdové rozvody FDS, GDS, IDS, CCTV
Odvetvia priemyslu
 • Chémia a Kvalifikovaná chémia
 • Farmácia a Biotechnológie
 • Potraviny a Nápoje
 • Ropa a Plyn
 • Energetika
Stupne dokumentácie
 • Úvodné projekty a štúdie
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Dokumentácia pre výber zhotoviteľa
 • Realizačná dokumentácia
 • Dokumentácia skutočného prevedenia
CAE Systémy
 • AutoCAD
 • COMOS
 • E-Plan
 • PRODOK
calibri