Skip to main content

Production Management System

PMS je výrobný informačný systém kategórie MES primárne navrhnutý pre riadenie procesov výroby, kvality a údržby v GxP regulovanom prostredí. PMS predstavuje komplexné modulárne riešenie pre moderný podnik zaoberajúci sa výrobou či kontrolou liečivých látok a prípravkov, zdravotníckych prostriedkov či  veterinárnych liečiv.

Hlavné oblasti použitia:

 • Riadenie a záznam výroby vrátane EBR
 • Riadenie tokov a spotreby materiálov
 • Analytické riadenie QC alebo R&D laboratória  (LIMS)
 • Schválenie produktov kvalifikovanou osobou
 • Riadenie údržby
Moduly systému
 • PMSTRAC: Riadenie a záznam výroby
 • PMSLIMS: Analytické laboratórium
 • PMSWM: Štruktúrovaný sklad
 • PMSQA: Nástroje zaistenia kvality
 • PMSMTN: Riadenie údržby
Súvisiace činnosti
 • Vstupná analýza a návrh riešenia
 • Užívateľská a projektová dokumentácia
 • Interface na okolité systémy
 • Validácia podľa GAMP 5
 • Konzultačné služby a školenia
Na stiahnutie
 • PMS-DataSheet2017_CZ
 • PMS-Príklady realizácií
calibri