Skip to main content

Process Automation Solutions s.r.o.

Poskytujeme kompletné riešenia a služby v obore priemyselnej automatizácie. Špecializujeme sa na automatizáciu výrobných procesov v automobilovom priemysle so zameraním na robotizované výrobné linky.

V automobilovom priemysle pokrývame oblasť zvarovní, finálnych montáží a lakovní. Špecializované riešenia poskytujeme v oblasti utesňovacej techniky s aplikáciou priemyselných robotov.

Kancelárie SK
  • Bratislava
  • Nitra
calibri