Skip to main content

Priemyselné roboty

Dodávame riešenie od autonómnych výrobných buniek s jedným robotom až po rozsiahle aplikácie s desiatkami robotov. Špecializujeme sa na robotizované zváranie karosérií v automobilovom priemysle.

Poskytované služby:

 • Návrh technického riešenia, analýza realizovateľnosti 
 • Simulácie, výpočet taktu, bezkolízna prevádzka
 • Výrobná dokumentácia pre stavbu linky
 • Off-line programovanie vrátane realistickej simulácie (RRS)
 • Dodávka robotov
 • Inštalácia a kalibrácia
 • On-line programovanie
Robotické aplikácie
 • Robotické zváranie
 • Laserové aplikácie
 • Nanášanie materiálu pri lepení
 • Delenie, ohýbanie, nitovanie
 • Technika utesňovania
 • Meracie aplikácie
 • Manipulácia a finálna montáž
Body in White
 • Simulácie
 • Virtuálne sprevádzkovanie
 • Off-line programovanie
 • HW a SW Design
 • Výroba a montáž elektro
 • Uvedenie do prevádzky
 • Optimalizácia procesu
Priemyselné roboty
 • ABB
 • FANUC
 • KUKA
calibri