Skip to main content

Prax – Odborné vzdelanie aplikované v praxi

Základom špičkového technika je kvalitné odborné vzdelanie a dlhoročná prax. Celá rada technikov v našej spoločnosti zastáva kľúčové pozície a ich praktické skúsenosti sú nezastupiteľné pri realizácii zákaziek. Absolventom odborných škôl môžeme poskytnúť možnosti trvalého profesného rastu v atraktívnom prostrední nadnárodnej firmy.

 

 

calibri