Skip to main content

Práca v PA Solutions 

 
Máte záujem o novú profesionálnu výzvu?

Vyberte si voľné miesto v PA Solutions na kariérnom portáli skupiny ATS a prihláste sa online.

Vytvorte si teraz svoj profil: 

Práca v PA

 
Tešíme sa na Vašu žiadosť!

Náš kariérny portál ponúka pracovné miesta pre:
  • Skúsených profesionálov
  • Nováčikov 
  • Bakalárske / magisterské dizertačné práce
  • Pracujúcich študentov
  • Stážistov
calibri