Skip to main content

PA Vás privíta na týchto pracovných a vysokoškolských veľtrhoch...


28. februára – 1. marca 2018 (9:00 – 19:30) v Bratislave
Profesia Days 2018 
Incheba Expo Bratislava
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava

13. – 14. marca 2018 (9:00 – 16:00) – v Košiciach
IAESTE Dni príležitostí 2018
Univerzitná knižnica TUKE 
Technická univerzita v Košiciach
Boženy Němcovej 7
040 01 Košice 

20. – 21. marca 2018 (9:00 – 16:00) – v Žiline
IAESTE Dni príležitostí 2018
Rektorát a Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

10. – 11. apríla 2018 (9:00 – 16:00) – v Bratislave
IAESTE Dni príležitostí 2018
Fakulta elektrotechniky a Informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Ilkovičova 3 
Mlynská dolina
812 19 Bratislava 
 
26. – 27. apríla 2018 (9:00 – 18:00) – v Nitre
Job Expo 2018
Národné výstavisko Agrokomplex
Výstavná 4
949 01 Nitra
 

Tešíme sa na vás!

Navštívte náš stánok a dozviete sa viac o možnostiach kariéry v PA.
U nás môžete získať prax, rozbehnúť kariéru alebo uplatniť svoje doterajšie skúsenosti.    

PA in brief
calibri