Skip to main content

Inžinierska činnosť

Pravdepodobnosť vzniku koncepčnej chyby je najvyššia vo fáze návrhu. Dôsledky nevhodného riešenia je ťažké korigovať, z časového hľadiska ovplyvňujú priebeh projektu, z finančného hľadiska sú nákladné.

Inžinierske činnosti:

 • Kvalifikované odhady investičných nákladov
 • Príprava dopytovej dokumentácie
 • Vyhodnotenie ponúk  a výber dodávateľa
 • Príprava zmlúv s dodávateľmi
 • Autorský a technický dozor
Odvetvia priemyslu
 • Chémia a Kvalifikovaná chémia
 • Farmácia a Biotechnológie
 • Potraviny a Nápoje
 • Ropa a Plyn
 • Energetika
Poradenská činnosť
 • Technicko-ekonomické štúdie
 • Asistencia pri spracovaní HAZOP
 • Návrh koncepcie automatizácie
 • Návrh stupňa  automatizácie
 • Asistencia pri spracovaní URS
EPCM
 • Concept Design
 • Basic Engineering
 • Functional Specification
 • Expediting
 • Construction Management
 • Commisioning Qualification
calibri