Skip to main content

Zamestnanie v PA Solutions

„Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.“   (Henry Ford)

Zamestnanci sú základom úspechu našej spoločnosti, preto sú otvorený prístup a príjemná pracovná atmosféra pre nás veľmi dôležité. Plochá organizačná štruktúra a princíp „vždy otvorených dverí“ vytvárajú priestor pre spoluprácu a vzájomný rešpekt.

Na trhu pôsobíme viac ako 30 rokov. Vždy sme preferovali stabilný rast pred krátkodobým ziskom. Preto dbáme na bezpečné a stabilné pracovné prostredie pre našich zamestnancov.

calibri