Skip to main content

LIMS / QMS

PMSLIMS je informačný systém (LIMS) pre riadenie QC alebo R&D analytických laboratórií stredných  a menších podnikov vyrábajúcich v režime GxP (výroba liečivých látok a prípravkov, zdravotníckych prostriedkov, veterinárnych liečiv, apod.). Systém obsahuje nástroje pre prípravu, realizáciu, evidenciu a vyhodnotenie širokého spektra typov analytických testov, zahrňujúcich vstupné a výstupné schválenie, medzioperačné kontroly, testy monitoringu a testy stability (vrátane kompletného riadenia štúdií stability).

PMSQA je rodina softvérových produktov určená pre administratívnu podporu odboru zaistenia kvality (QA) v režime GxP.

Obidve riešenia sú pri implementácii štandardne validované podľa metodiky GAMP5.

PMSLIMS
  • Evidencia analytických metód
  • Správa laboratórnych zariadení
  • Evidencia  vzoriek
  • Riadenie a záznam analytických testov
  • Reporting, štatistické spracovanie
PMSQA
  • Riadenie odchýlok, zmien, CAPA, úloh  a OOS
  • Schválenie kvalifikovanou osobou
  • Hodnotenie dodávateľov
Na stiahnutie
  • PMS-DataSheet2017_CZ
  • PMS-Príklady realizácií
calibri