Skip to main content

Konštrukcia robotických liniek

V úzkej spolupráci s oddelením Simulácie sa zaoberáme samotnou konštrukciou výrobných zariadení a to prevažne v prostredí zvarovní pre automobilový priemysel. 

Naše služby:

  • Koncepčné návrhy
  • Tvorba výrobnej dokumentácie
  • Tvorba pneumatických podkladov
  • Overenie bezkolíznosti
  • Príprava kusovníkov
Robotické aplikácie
  • Robotické zváranie
  • Laserové aplikácie
  • Nanášanie materiálu pri lepení
  • Delenie, ohýbanie, nitovanie
  • Technika utesňovania
  • Meracie aplikácie
  • Manipulácia a finálna montáž
Skladba dokumentácie
  • 3D model
  • 2D výrobné výkresy
  • Schéma pneumatiky
  • Podklady pre 3D meranie
  • Mazací plán
Používané nástroje
  • Catia V5
  • Ntool
  • Validat
  • KVS
PA in brief
calibri