Skip to main content

Konštrukcia robotických liniek

V úzkej spolupráci s oddelením Simulácie sa zaoberáme samotnou konštrukciou výrobných zariadení a to prevažne v prostredí zvarovní pre automobilový priemysel. 

Naše služby:

 • Koncepčné návrhy
 • Tvorba výrobnej dokumentácie
 • Tvorba pneumatických podkladov
 • Overenie bezkolíznosti
 • Príprava kusovníkov
Robotické aplikácie
 • Robotické zváranie
 • Laserové aplikácie
 • Nanášanie materiálu pri lepení
 • Delenie, ohýbanie, nitovanie
 • Technika utesňovania
 • Meracie aplikácie
 • Manipulácia a finálna montáž
Skladba dokumentácie
 • 3D model
 • 2D výrobné výkresy
 • Schéma pneumatiky
 • Podklady pre 3D meranie
 • Mazací plán
Používané nástroje
 • Catia V5
 • Ntool
 • Validat
 • KVS
calibri