Skip to main content

Kandidáti s praxou - Prispejte vašimi skúsenosťami k rozvoju PA Solutions

PA Solutions poskytuje široké spektrum uplatnení – pre projektantov, konštruktérov, programátorov, elektrotechnikov, mechanikov, IT-špecialistov, projektových manažérov
a administratívnych pracovníkov.

Hľadáme kvalifikovaných odborníkov a vedúcich pracovníkov so zmyslom pre tímovú spoluprácu. Ponúkame prácu v inovatívnej spoločnosti so stabilnými hodnotami. Pokiaľ ste pripravení prevziať zodpovednosť, sú všetky pozície pre vás otvorené.

calibri