Skip to main content

Jednoúčelové stroje

Vyvíjame a dodávame nové jednoúčelové stroje a zariadenia podľa zadávacej špecifikácie na kľúč. Poskytujeme služby v oblasti integrácie nových procesných technológií do existujúcich zariadení.  Našim klientom ponúkame modernizáciu automatizačných prvkov zariadení za účelom zvýšenia spoľahlivosti a bezpečnosti strojov.

Typy zariadení:

 • Montážne pracoviská
 • Manipulačné pracoviská
 • Robotické pracoviská
 • Testovacie stanice
 • Špeciálne stroje s exótmi 
 • Montážne prípravky
Rozsah služieb
 • Návrhy konceptu
 • Výrobná dokumentácia
 • Výroba a montáž
 • Elektroprojekcia
 • Programovanie PLC/HMI
 • Uvedenie do prevádzky
 • Školenie
 • Certifikácia
Aplikované riešenia
 • Triedenie dielov
 • Orientácie dielu
 • Presné polohovanie
 • Zakladanie a montáž dielu
 • Spojovanie dielov
 • Overovanie a testovanie
 • Strojové videnie
Príklady realizácií

Pokrývame celý životný cyklus od návrhu až po uvedenie do prevádzky
> Factory_Automation.PDF

calibri