Skip to main content

High Performance HMI

High Performance HMI poskytuje progresívne metódy návrhu operátorského rozhrania. Táto technológia znižuje záťaž operátorov, umožňuje efektívne operátorské riadenie rozsiahlych technologických celkov a poskytuje koncentrovanú informáciu o celkovom stave technologického procesu vrátane okamžitých trendov. HP MHI predstavuje proaktívny prístup k operátorskému vedeniu procesu, ktorý znižuje riziko vzniku závažných prevádzkových situácií.

Implementácia HP HMI vychádza z metodológie našej partnerskej spoločnosti PAS Global, LLC.

Naše služby
 • Concept Design HP HMI
 • Vypracovanie Style Guide
 • Workshop s kľúčovými užívateľmi
 • Implementácie HP HMI
 • Uvedenie do prevádzky
 • Školenie operátorov
Benefity
 • Efektívne operátorské riadenie rozsiahlych technologických celkov
 • Celkový prehľad kľúčových parametrov technologického procesu
 • Zníženie záťaže operátorov
 • Eliminácia operátorských chýb
 • Eliminácia neplánovaných odstávok
calibri