Skip to main content

Dodávateľská činnosť

Zaisťujeme dodávku a montáž merania a regulácie a elektro na kľúč. Z hľadiska zákazníka dodávka na kľúč eliminuje riziká, ktoré vznikajú na rozhraní jednotlivých subdodávok. Predovšetkým pri short-track projektoch s kritickými termínmi realizácie je nevyhnutná interná koordinácia medzi projekciou, prípravou výroby, objednávkou kľúčových zariadení a koordináciou montážnych prác.

Hmotné dodávky:

 • Meracích prístrojov a akčných členov
 • Vybavenie dozorní a velínov
 • Analytická technika
 • Obchodné merania
 • Kompletné vybavenie elektro rozvodní
Odvetvia priemyslu
 • Chémia a Kvalifikovaná chémia
 • Farmácia a Biotechnológie
 • Potraviny a Nápoje
 • Ropa a Plyn
 • Energetika
Poskytované služby
 • Kontrola prevedenia montáže
 • Test meracích slučiek a kalibrácia
 • Komplexné a garančné skúšky
 • Optimalizácia a dohľad produkcie
 • Školenie operátorov a obsluhy
 • Záručný a pozáručný servis
Špecializované činnosti
 • Dokumentácia podľa vyhl. č.453/2000 Z.z
 • Dokumentácia podľa STN EN 62708
 • TŰV Safety engineer
 • Revízie vyhradených zariadení 
 • Revízie a montáže plynových zariadení
calibri