Skip to main content

Answers to Automation.

Process Automation Solutions patrí medzi popredných poskytovateľov automatizačných riešení pre technologické a výrobné procesy. Zaoberáme sa implementáciou priemyselných riadiacich systémov a ich integráciou do podnikových procesov. Tieto služby poskytujeme v celej rade priemyselných odvetví už od roku 1986.

Poskytujeme vysoko špecializované služby so znalosťou technických štandardov daného priemyselného odvetvia. Komplexný prístup nám umožňuje poskytovať našim klientom ucelené automatizačné riešenia.

Správnosť tohto prístupu potvrdzuje stabilný rozvoj našej spoločnosti.

Priemyselné odvetvia
  • Automobilový priemysel
  • Chemický priemysel
  • Farmácia / Biotechnológia
  • Ropa a Plyn
  • Potravinársky priemysel
  • Spotrebný priemysel
Ostatný priemysel

prosím kontaktujte nás …

Skupina

PA Solutions je súčasťou nadnárodnej skupiny  ATS Automation Tooling Systems.

PA in brief
calibri