Skip to main content

Process Automation

Factory Automation

Robotics

Operational Excellence

Get a job!

Sídlo spoločnosti
Process Automation Solutions s.r.o.
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava
T: +421 254 131379
info.sk@pa-ats.com


Obchodné informácie
IČO: 46258132
DIČ: 2023303337
IČ DPH: SK2023303337
DUNS: 36-701-7609
Obchodný register Bratislava I, odd. Sro, vl.č.74469/B


Certifikácia
ISO 9001 Lloyďs Register EMEA,
no PRA 0004260

Politika IMS
Politika IMS

PA in brief
calibri