Skip to main content

Zarządzanie energią – kluczem do konkurencyjności

Koszt wytworzenia produktu jest jednym z głównych czynników konkurencyjności. W większości gałęzi przemysłu koszty energii odgrywają kluczową rolę.

Z tego powodu wprowadzenie systemu zarządzania energią ma sens dla prawie każdego przedsiębiorstwa. W przypadku szczególnie energochłonnych przedsiębiorstw konieczna jest certyfikacja zgodnie z ISO 50001.

Korzyści są oczywiste: firmy nie tylko oszczędzają koszty, ale także pomagają chronić środowisko i zasoby.

Aby zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na energię, przedsiębiorstwo musi najpierw zdefiniować, kiedy i gdzie powstaje zapotrzebowanie. Na bazie tych informacji można polepszyć sytuację. PA Solutions GmbH jest właściwym adresem dla podjęcia wszelkich kroków związanych z optymalizacją kosztów energii.

Nasze usługi
  • Doradztwo i projektowanie koncepcyjne
  • Instalacja urządzeń do pomiaru energii
  • Długoterminowe przechowywanie danych
  • Ocena danych podczas produkcji
  • Wdrożenie środków oszczędzania energii
Usługi dodatkowe
  • Dostawa wymaganych urządzeń pomiarowych
  • Wykonanie i montaż szaf rozdzielczych
PA in brief
calibri