Skip to main content

Zarządzanie alarmami –
Zapewniamy wprowadzanie efektywnych systemów alarmowych

Źle skonfigurowane systemy alarmowe są najczęstszą przyczyną zatrzymania produkcji, przestojów zakładów, a nawet poważnych wypadków.

Pomagamy naszym klientom w opracowaniu stabilnego, niezawodnego systemu alarmowego, umożliwiającego użytkownikom podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Nasza oferta
 • Opracowanie filozofii alarmu
 • Analiza systemu alarmowego
 • Identyfikacja "złego aktora” alarmów
 • Dokumentacja i racjonalizacja
 • Alarmy warunkowe
 • Zarządzanie zmianami
Korzyści dla klienta
 • Zwiększenie świadomości sytuacji
 • Mniej rutynowa praca zespołu operacyjnego
 • Skrócenie nieplanowanych przestojów
 • Zwiększona dyspozycyjność instalacji
 • Zwiększona produktywność
Podręcznik zarządzania alarmami

Ten praktyczny przewodnik Billa Hollifielda i Eddiego Habibi opisuje najlepsze praktyki w zakresie poprawy wydajności systemów zarządzania alarmami przemysłowymi.

Podręcznik zarządzania alarmami (ISBN: 978-0-9778969-4-3) można zamówić wykorzystując nasz formularz zamówienia w cenie 70,00 €, łącznie z VAT plus koszty przesyłki pocztowej i opakowania. Wysyłamy również fakturę do zamówienia.

PA in brief
calibri