Skip to main content

Innowacyjne rozwiązania w środowisku SAP

Advanced Applications GmbH jest partnerem SAP w sektorach: high-tech, technologii medycznej, motoryzacyjnym, maszynowym, tworzyw sztucznych, technologii procesów produkcji i detalicznym.

Dzięki naszym działom Process Consultancy, SAP Consultancy, SAP Support, SAP Development, SAP Maintenance, SAP Hosting and Cloud Services jesteśmy w stanie spełnić wszelkie wymagania dotyczące środowiska SAP z jednego źródła.

Tworzymy również innowacyjne rozwiązania rozszerzające funkcjonalność SAP lub usprawniające integrację strumienia wartości.

Poza doradztwem i wsparciem oferujemy naszym klientom dwa centra hostingowe o wysokiej dostępności (standard Tier2), które posiadają zaawansowaną infrastrukturę spełniającą wszystkie bieżące potrzeby i wymogi certyfikacyjne.

Zaawansowana produkcja i hosting

Advanced Manufacturing – Zaawansowana produkcja:
Zintegrowane bez użycia papieru procesy produkcyjne w kontekście przemysłu 4.0

 

Advanced Hosting – Zaawansowany hosting:
Wysoka dostępność i bezpieczeństwo obsługi środowisk systemowych SAP/chmury

Połączenie zaawansowanej produkcji dla SAP
Collaborative robot integration into Advanced Manufacturing for SAP Fiori
PA in brief
calibri