Skip to main content

MES: Kontrola produkcji par excellence

„Pionowa integracja naszego systemu wsadowego z MES daje nam maksymalną elastyczność. Czas potrzebny od zaplanowania zamówienia do rozpoczęcia produkcji jest zredukowany do minimum.”

Kierownik produkcji, specjalne środki chemiczne

System Realizacji Produkcji (MES) wypełnia lukę między systemami ERP a systemami sterowania i pozwala zmaksymalizować zarówno wydajność, jak i jakość. Oferujemy klientom wsparcie w zakresie konsultacji, implementacji i eksploatacji.

Jesteśmy zorientowani na rozwiązania wykorzystujące najlepsze w swojej klasie platformy systemowe!

Nasze rozwiązania ...
  • Zarządzanie zamówieniami
  • Planowanie produkcji
  • Zarządzanie recepturami i kontrola wsadu
  • Zbieranie zamówień
  • Zarządzanie zasobami i magazynem
... Indywidualne usługi dla Państwa
  • Akwizycja danych dotyczących produkcji
  • Akwizycja danych maszynowych
  • System Zarządzania Informacjami Laboratoryjnymi (LIMS)
  • Statystyczna kontrola jakości
  • Opracowywanie interfejsów i aplikacji
PA in brief
calibri