Skip to main content

Answers to Automation.

Process Automation Solutions jest jednym z wiodących, niezależnych dostawców kompletnych rozwiązań w zakresie automatyki dla przemysłu przetwórczego i produkcyjnego. Kluczowymi elementami naszych działań jest projektowanie systemów sterowania i kontroli procesów oraz pionowa integracja tych systemów w całym procesie korporacyjnym. Od 1986 roku świadczymy usługi z dużym doświadczeniem w różnych gałęziach przemysłu.

Nasi inżynierowie są specjalistami w swoich dziedzinach i łączą poszczególne dyscypliny - automatyka może funkcjonować tylko jako kompletny system. Dlatego też zawsze dostarczamy przemyślane, całościowe rozwiązania, dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Wielkość naszej firmy świadczy o powodzeniu naszego podejścia i naszych rozwiązań. Z niewielkiej firmy inżynierskiej przekształciliśmy się w przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników - w zakładach naszych klientów i oddziałach na całym świecie.

Nasze sektory
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł farmaceutyczny/Biotechnologie
  • Przemysł spożywczy
  • Dobra konsumpcyjne
  • Ropa i gaz / energia
  • Przemysł surowcowy
Inne sektory

Skontaktuj się z nami ...

Grupa firm

PA Solutions jest spółką całkowicie zależną od ATS Automation Tooling Systems.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Rodzina ATS.

PA in brief
calibri