Skip to main content

Inżynieria:
Oferujemy usługi inżynierskie dostosowane do Państwa potrzeb

Jako niezależny specjalista w różnych sektorach przemysłu przetwórczego oferujemy dostosowane do potrzeb usługi inżynieryjne w zakresie oprzyrządowania i systemów sterowania o wysokim stopniu kompetencji wykonawczych, począwszy od doradztwa i projektowania koncepcyjnego, poprzez wszystkie fazy projektowania, a skończywszy na zarządzaniu budową i rozruchu.

Już we wczesnych fazach projektowania wykorzystujemy nasze znaczące kompetencje wdrożeniowe.

Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu przez ponad 30 lat działalności, nasze zespoły inżynieryjne oferują kompleksowy, jednolity zakres usług od poziomu polowego do poziomów kontroli procesów i kontroli korporacyjnej. Wszystkie nasze usługi inżynieryjne wykonywane są z wykorzystaniem własnych zasobów.

Nasze usługi projektowe
 • EPCM (V)
 • Generalne wykonawstwo inżynieryjne
 • Usługi inżynieryjne dla poszczególnych faz projektu: projektowanie koncepcyjne, projektowanie podstawowe, projektowanie wykonawcze, zarządzanie budową, przekazanie do eksploatacji
Zarządzanie projektem i narzędzia
 • Profesjonalne zarządzanie projektem
 • Zarządzanie jakością oparte na analizie ryzyka
 • System CAE (wg specyfikacji klienta)
Nasze zalety
 • Kompetencje w zakresie zarządzania
 • Kompetencje wewnętrzne
 • Niezależność
 • Zakres doświadczenia
 • Wiedza fachowa z zakresu wdrożeń
PA in brief
calibri