Skip to main content

Bezpieczeństwo funkcjonalne –
Droga do bezpiecznego systemu z PA Solutions 

  • Dla nas bezpieczeństwo funkcjonalne nie jest tylko sloganem, to nasza filozofia.
  • Nasi pracownicy dbają zawsze o najnowocześniejszą technologię zabezpieczeń.
  • Zapewniamy kompetentne i trwałe wsparcie na wszystkich etapach cyklu życia bezpieczeństwa.

Nasze centrum kompetencyjne ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego jest podporządkowane tym zasadom.

Zapewniamy wsparcie dla analiz ryzyka w związku z procesami oraz dla oceny ryzyka poprzez przygotowanie i przegląd specyfikacji wymogów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz pomoc w zakresie weryfikacji i walidacji wszystkich tych kroków. Możemy również przeprowadzić audyty i oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego dla wszystkich nowych i istniejących systemów.

WSPÓLNE ZABEZPIECZENIE – z PA Solutions, Państwa partnera w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego w przemyśle przetwórczym, motoryzacyjnym i produkcyjnym

Cykl życia bezpieczeństwa - nasza oferta
  • Analiza
  • Realizacja
  • Zastosowanie
PA in brief
calibri