Skip to main content

Programowanie w trybie offline (OLP)

Programowanie offline to konsekwentny dalszy rozwój symulacji.

Wynikiem jest wykonywalny program dla robotów z określonymi modułami RCS dla wybranej aplikacji sterowania.

Zapewnia to:

 • mniejsze wymagania dotyczące modyfikacji podczas rzeczywistego rozruchu,
 • krótsze czasy rozruchu oraz
 • obniżenie kosztów.
Stosowane systemy
 • Symulacja procesu
 • Catia V5 Robotics
 • Określone narzędzia
Programy dla robotów
 • Główne programy
 • Podprogramy
 • Wymiana sygnałów
 • Blokady
 • Sterowanie urządzeniem procesowym
PA in brief
calibri