Skip to main content

Výrobní linky

Výrobní a montážní linky vyvíjíme a dodáváme pro automobilový, spotřební, elektrotechnický
a zdravotnický průmysl. Významnou část našich klientů tvoří T1/T2 výrobci komponent v oblasti automotive.

Při návrhu automatizovaných linek využíváme konvenční způsoby manipulace s produktem realizované pomocí dopravníkových systémů, krokovacích montážních stolů, průmyslových robotů nebo manuálním předáváním dílu mezi pracovišti.

Výrobní linky jsme schopni integrovat do výrobních informačních systémů typu: řízení toku výroby, OEE-DTM, záznam o výrobě, tracibilita, serializace, aj.

Rozsah služeb
 • Koncepční návrh
 • Výrobní dokumentace
 • Výroba a montáž
 • Uvedení do provozu
 • Školení
 • Certifikace
Vývoj linky
 • Layout a rozvržení strojů
 • Analýza dosažitelnosti
 • Analýza taktu
 • Požadavky na přestavitelnost
 • Poka-yoke
 • Způsob zásobování díly
 • Způsoby ověřování
 • Bezpečnost zařízení
Příklady realizací

Pokrýváme celý životní cyklus od návrhu až po uvedení do provozu
> Factory_Automation.PDF

calibri