Skip to main content

Výrobní informační systémy (MES)

Navrhujeme a implementujeme počítačové systémy pro management výroby, jakosti a údržby
a vzájemné sdílení informací v průmyslovém prostředí. Nabízíme flexibilní a modulární řešení umožňující řízení jednotlivých podnikových procesů ve vzájemných souvislostech, elektronický záznam o průběhu výroby a analýzu a zpracování informací s cílem neustálého zvyšování kvality
a efektivity při současném dodržení požadavků regulatorních autorit.

Oblasti řešení:

 • Management podnikových dat (PIMS)
 • Vizualizace procesů a Alarm management
 • Řízení výrobních procesů a elektronický záznam výroby
 • Řízení efektivity a optimalizace chodu procesů (OEE)
 • LIMS / QMS systémy
Systémové platformy
 • PMS: Production Management System
 • Wonderware Software
 • OSI PI System
 • Aspen InfoPlus.21
Související činnosti
 • Vstupní analýza a návrh řešení
 • Uživatelská a projektová dokumentace
 • Interface na okolní systémy
 • Customizace dle zákaznických potřeb
 • Konzultační služby a školení

 

Ke stažení
 • MES-Příklady realizací
 • PMS-Příklady realizací
calibri