Skip to main content

Validace počítačových systémů

Naše společnost má více než 15-leté zkušenosti s dodávkami řídících a informačních systémů do regulovaného GxP prostředí výroby a distribuce léčiv. Díky dokonalé znalosti prostředí a související národní, evropské i US legislativy poskytujeme příslušné konzultační a poradenské služby i nad rámec našich dodávek.

 • Posouzení počítačových systémů pro  provoz v GxP prostředí
 • Zpracování analýzy rizik vlivu systému na procesy kvality
 • Validace počítačových systémů včetně veškeré dokumentace
 • Příprava počítačových systému na audit regulatorní autority
 • Studie proveditelnosti realizace řídícího / informačního systému 
 • Školení na téma validace počítačových systémů a datové integrity

Řízení externích validovaných projektů.

Související činnosti
 • Asistence při přípravě URS
 • Zpracování validačního plánu
 • Kontrola správnosti a úplnosti dokumentace
 • Design review a Traceability matrix
Související činnosti
 • Analýzy rizik na všech stupních
 • Posouzení z pohledu data integrity
 • Posouzení shody s legislativou
 • Návrh a realizace kvalifikačních testů
 • Souhrnná validační zpráva
Legislativa a doporučení
 • Eudralex Vol.4, Annex 11, 15, 20
 • VYR 32 doplněk 11, 15, 20
 • 21 CFR Part 11, 21 CFR Part 210/211
 • EU 2013/C 343/01, 2015/C 95/01
 • ISPE GAMP 5
calibri