Skip to main content

Strojové vidění

V řadě aplikací není efektivní použití klasických měřicích senzorů nebo to není vůbec technicky možné. V těchto případech nasazujeme inteligentní systémy strojového vidění.  

Typové aplikace:

 • Čtení BAR / DMX / OCR kódů
 • Kontrola přítomnosti
 • Orientace dílů a polohování
 • Měření rozměrů
 • Rozpoznání typu dílů
 • Počítání kusů
 • Kontrola přítomnosti
 • Kontrola povrchu
 • Detekce barev

 

Rozsah služeb
 • Studie proveditelnosti
 • Ověřovací  zkoušky
 • Návrh kamerového systému
 • Návrh osvětlení a stínění
 • Dodávky kamerových pracovišť
 • Integrace do stávajícího procesu
Vývojová prostředí
 • Cognex In-Sight
 • KEYENCE CV-X series
 • Banner PresencePlus Vision SW
 • SICK SOPAS Engineering Tool
 • Cognex DataMan Setup Tool
Příklady realizací

Pokrýváme celý životní cyklus od návrhu až po uvedení do provozu
> Factory_Automation.PDF

calibri