Skip to main content

Strojní konstrukce a vývoj

Poskytujeme kompletní vývojové a konstrukční práce pokrývající celý životní cyklus návrhu strojního zařízení od ideového návrhu až po optimalizaci výrobního procesu. 

Integrace technologií:

 • Automatické šroubovací vřetena
 • Velmi přesné polohování
 • Ultrazvukové svařování
 • Třídění a orientace dílů
 • Přesné lisování
 • Nanášení lepidla
 • Značení laserem, barvou, štítky
Rozsah služeb
 • Studie proveditelnosti
 • Tvorba základního konceptu
 • Mechanická konstrukce
 • Technická dokumentace
 • Optimalizace  návrhu
Vývoj procesu
 • Formulace zadání
 • Výzkum dostupných technologií
 • Návrh konceptů a jejich ověření
 • Ověřovací zkoušky a prototyping
 • Příprava pro produkční nasazení
Příklady realizací

Pokrýváme celý životní cyklus od návrhu až po uvedení do provozu
> Factory_Automation.PDF

calibri