Skip to main content

Simulace procesu

Automatizované výrobní systémy vyžadují vysokou míru přípravy ve fázi návrhu procesu. Důležitým prvkem je stavba linky v simulačním prostředí, kde se mimo jiné ověřuje funkčnost, bezkolizní průběh materiálového toku, provádí se příprava robotických programů, nebo virtuální zprovoznění.

Naše služby:

 • Kontrola / návrh pracoviště (layoutu)
 • Návrh vhodných robotů
 • Ověření svařitelnosti a dosahů
 • Prověření taktu linky
 • Prověření bezkolizních stavů konstrukce
 • Tvorba off-line programů
 • Podpora při stavbě a zprovoznění linky
Robotické aplikace
 • Robotické svařování 
 • Laserové aplikace
 • Nanášení materiálu při lepení
 • Dělení, ohýbání, nýtování
 • Technika utěsňování
 • Měřící aplikace
 • Manipulace a finální montáž
OLP programování
 • Tvorba off-line programů
 • Programovaní s využitím RRS
 • Programy dle předepsaných standardů
Používané nástroje
 • Process Designer
 • Process Simulate
 • Robcad
calibri