Skip to main content

Serializace

Zajistíme komplexní podporu výrobců léčivých přípravků v souvislosti se zavedením požadavků směrnice 2011/62/EU a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, týkajícího se nového značení obalů léčiv a transferu identifikačních dat do globální databáze.

Nabízíme kompaktní, cenově efektivní řešení pro podporu serializace/agregace, zajišťující všechny potřebné systémové funkce:

  • Generování unikátních sériových  čísel
  • Elektronické záznamy o vyrobených baleních léčiva, track & trace, agregace
  • Interface na Line management systémy/Řídící systémy serializačních jednotek
  • Interface na globální úložiště
Související činnosti
  • Implementace Line management systémů.
  • Bezpečné propojení podnikové infrastruktury do globálních databází
Související činnosti

Integrace počítačových systémů (ERP – WMS – MES – SCADA), standardizace komunikačních rozhraní ve smyslu Industry 4.0

Související činnosti
  • Konzultace / koncept řešení
  • Asistence při přípravě URS
  • Validace / kvalifikace
calibri