Skip to main content

Projektování MaR a Elektro

Projektovou dokumentaci zpracováváme dle platných norem a se správnou inženýrskou praxí, která respektuje specifika daného průmyslového odvětví. U koncernových klientů pracujeme v souladu s vnitropodnikovými normami a standardy.

Projekty:

 • Projekty měření a regulace
 • Projekty řídicích systémů
 • Projekty elektro
 • Slaboproudé rozvody FDS, GDS, IDS, CCTV
Průmyslová odvětví
 • Chemie a Kvalifikovaná chemie
 • Farmacie a Biotechnologie
 • Potraviny a Nápoje
 • Ropa a Plyn
 • Energetika
Stupně dokumentace
 • Úvodní projekty a studie
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Realizační dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení
CAE Systémy
 • AutoCAD
 • COMOS
 • E-Plan
 • PRODOK
calibri