Skip to main content

Praxe - Odborné vzdělání aplikované v praxi

Základem špičkového technika je kvalitní odborné vzdělání a dlouholetá praxe. Celá řada techniků v naší společnosti zastává klíčové pozice a jejich praktické zkušenosti jsou nezastupitelné při realizaci zakázek. Absolventům odborných škol můžeme nabídnout možnosti trvalého profesního růstu v atraktivním prostřední nadnárodní firmy.

Nabízíme studentům technických škol odborné praxe v rámci našeho tréninkového centra v Praze.

Možnosti spolupráce …

Informujte se o aktuálních možnostech spolupráce. Rádi vás uvítáme v našem kolektivu a zapojíme vás do našich projektů.

calibri