Skip to main content

Inženýrská činnost

Pravděpodobnost vzniku koncepční chyby je nejvyšší ve fázi návrhu. Důsledky nevhodného řešení lze obtížně korigovat, z časového hlediska ovlivňují průběh projektu, z finančního hlediska jsou nákladné.

Inženýrské činnosti:

 • Kvalifikované odhady investičních nákladů
 • Příprava poptávkové dokumentace
 • Vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele
 • Příprava smluv s dodavateli
 • Autorský a technický dozor
Průmyslová odvětví
 • Chemie a Kvalifikovaná chemie
 • Farmacie a Biotechnologie
 • Potraviny a Nápoje
 • Ropa a Plyn
 • Energetika
Poradenská činnost
 • Technicko-ekonomické studie
 • Asistence při zpracování HAZOP
 • Návrh koncepce automatizace
 • Návrh stupně automatizace
 • Asistence při zpracování URS
EPCM
 • Concept Design
 • Basic Engineering
 • Functional Specification
 • Expediting
 • Construction Management
 • Commisioning Qualification
calibri