Skip to main content

LIMS / QMS

PMSLIMS je informační systém (LIMS) pro řízení QC nebo R&D analytických laboratoří středních a menších podniků vyrábějících v režimu GxP (výroba léčivých látek a přípravků, zdravotnických prostředků, veterinárních léčiv, apod.). Systém obsahuje nástroje pro přípravu, realizaci, evidenci i vyhodnocení širokého spektra typů analytických testů, zahrnujících vstupní i výstupní propouštění, mezioperační kontroly, testy monitoringu a stabilitní testy (včetně kompletního řízení stabilitních studií).

PMSQA je rodina softwarových produktů určená pro administrativní podporu odboru jištění jakosti (QA) v režimu GxP.

Obě řešení jsou při implementaci standardně validována dle metodiky GAMP5.

PMSLIMS
  • Evidence analytických metod
  • Správa laboratorních zařízení
  • Evidence vzorků
  • Řízení a záznam analytických testů
  • Reporting, statistické zpracování
PMSQA
  • Řízení odchylek, změn, CAPA, úkolů a OOS
  • Propouštění kvalifikovanou osobou
  • Hodnocení dodavatelů
Ke stažení
  • PMS-DataSheet2017_CZ
  • PMS-Příklady realizací
calibri