Skip to main content

Konstrukce robotických linek

V úzké spolupráci s oddělením Simulace se zabýváme i samotnou konstrukcí výrobních zařízeních
a to převážně v prostředí svařoven pro automobilový průmysl. 

Naše služby:

 • Koncepční návrhy
 • Tvorba výrobní dokumentace
 • Tvorba pneumatických podkladů
 • Ověření bez-koliznosti
 • Příprava kusovníků
Robotické aplikace
 • Robotické svařování 
 • Laserové aplikace
 • Nanášení materiálu při lepení
 • Dělení, ohýbání, nýtování
 • Technika utěsňování
 • Měřící aplikace
 • Manipulace a finální montáž
Skladba dokumentace
 • 3D model
 • 2D výrobní výkresy
 • Pneumatické schéma
 • Podklady pro 3D měření
 • Mazací plán
Používané nástroje
 • Catia V5
 • Ntool
 • Validat
 • KVS
calibri