Skip to main content

Kandidáti s praxí - Přispějte vašimi zkušenostmi k rozvoji PA Solutions

PA Solutions poskytuje široké spektrum uplatnění – pro projektanty, konstruktéry, programátory, elektrotechniky, mechaniky, IT-specialisty, projektové manažery a administrativní pracovníky.

Hledáme kvalifikované odborníky a vedoucí pracovníky se smyslem pro týmovou spolupráci. Nabízíme práci v inovativní společnosti se stabilními hodnotami. Pokud jste připraven převzít odpovědnost, jsou všechny pozice pro vás otevřené.

Otevřené pozice …

Ucházejte se o zaměstnání v PA Solutions!

Aktuálně otevřené pracovní pozice naleznete zde.
Zašlete váš profesní životopis na adresu jobs.cz@pa-ats.com

PA in brief
calibri